หลักสูตร การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

หลักสูตร การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

     
   
• อบรมระหว่างวันที่: 19/11/2017 - 19/11/2017

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ รุ่นที่ 11 จำนวนเงิน 5,500 บาท
[ รับสำรองที่นั่งอบรมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 30 คน

        
        การตลาดกับการเปลี่ยนแปลงเป็นของคู่กัน นักการตลาดจึงต้องฉับไวและเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับคนยุคใหม่นั้น "เทคโนโลยี" นับเป็นปัจจัยสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การหยุดติดตามเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ ก็อาจทำให้ท่านเป็นนักการตลาด "ตกยุค" ไปได้อย่างง่ายดาย

        ด้วยเหตุนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดหลักสูตรอบรม "การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)" ขึ้น เพื่อให้นักการตลาดได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆที่จะช่วยสร้างการตลาดแบบออนไลน์ โดยเชื่อว่าการที่จะนำไปใช้ให้ได้ผลนั้นต้องเรียนรู้จากนักปฏิบัติจริงจากธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงเข้าใจในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ไปใช้ให้ได้ผล  อย่านิ่งเฉยที่จะเรียนรู้ เพราะทุกนาทีเทคโนโลยีเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ลูกค้า และคู่แข่ง เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน นักการตลาดจึงควรติดตามให้ทัน เข้าใจกับการเปลี่ยนแปลง และเอาชนะเทคโนโลยีให้ได้
 

วัตถุประสงค์
 
 1. เพื่อให้ความรู้ด้านทฤษฎีและการถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน Digital Marketing ให้กับผู้เรียน
 2. ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจหรือองค์กรต่อไป
 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาจากต่างประเทศ 
 4. ในด้านของความสำเร็จและความล้มเหลวของกิจกรรมการตลาดดิจิตอล
 
หัวข้อการอบรม
 • ทิศทางและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค
 • เครื่องมือทาง E - Marketing ที่สำคัญและการนำมาใช้งานให้ได้ผล
 • แนวโน้มเครื่องมือทาง E - Marketing ในอนาคต
 • โอกาสและช่องว่างทางการตลาด E-Marketing
 • กรณีตัวอย่างการใช้ E-Marketing อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ถาม-ตอบ สรุปประเด็น
วิทยากร
 

อ. ต่อบุญ พ่วงมหา
อดีต CEO บริษัท Sanook.com ผู้มีประสบการณ์ทาง Internet มานานกว่า 20 ปี
 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
 

นักการตลาด ผู้บริหารฝ่ายการตลาด ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด นักวางแผนกลยุทธ์

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ / SMEs

 

การผ่านการอบรม


        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ค่าธรรมเนียมการอบรม
 
 • คนละ  5,500 บาท

ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

กำหนดการอบรม
 

รุ่นที่ 11 อบรมวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น.
 

สถานที่อบรม
 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200

Mobile  :    09-1119-4507   (ติดต่อ คุณปาณิสรา)
E-mail :       conc@tbs.tu.ac.th

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

• รับสำรองที่นั่งอบรมแล้ว »  

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


11082

{ Upcoming Short Courses }

• หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  • หลักสูตร Service Excellence  • หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ  
• หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร  • หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)  • หลักสูตร การใช้โปรแกรม LISREL เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  
• หลักสูตร สุดยอดชั้นเชิงการเจรจา (Excellent Negotiation)  • หลักสูตร Balanced Scorecard  • หลักสูตร การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)  
• หลักสูตร การวางแผนภาษี (Tax Planning)  • หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)  • หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)  
• หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย  


{ Core Courses }


All Programs...