Home : Open Enrollment Programs (Public Training Course) » All » Finance & Accounting

offline course โครงการอบรมหลักสูตร การลงทุนในทองคำ สำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ (Gold Trading Course)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • รุ่นที่ 3 จำนวนเงิน 8,500

Saturday, 19.08.2023 - Sunday, 20.08.2023
ปิดรับสมัคร!!!
จำนวนรับสมัคร : 45 คน
 

 


โครงการอบรมหลักสูตร การลงทุนในทองคำ สำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ (Gold Trading Course)

หลักการและเหตุผล

“ทองคำ” เป็นสิ่งที่คนนิยมซื้อเพื่อสะสม ลงทุน และเก็งกำไร ไม่ว่าจะเป็นการซื้อทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณ หลายคนเลือกลงทุนทองคำเพื่อเปลี่ยนเงินออมให้เป็นทรัพย์สินสร้างรายได้ให้กับตัวเอง ซึ่งถือได้ว่าการลงทุนในทองคำนั้น เป็นหนึ่งในวิธีการสร้างผลตอบแทนที่ดี และอาจทำกำไรระยะสั้นได้สูงอีกด้วย

แต่ปัจจุบันราคาทองคำมีความผันผวนมาก ก่อนที่จะนำเงินไปซื้อทองคำแท่งหรือลงทุนทองคำในรูปแบบอื่นๆ นักลงทุนมือใหม่อาจจะรู้สึกกล้าๆ กลัวๆ กับการเริ่มต้นลงทุน ไม่รู้จะลงทุนในรูปแบบใด ไม่แน่ใจจะเริ่มต้นอย่างไร หลักสูตรนี้ จึงถูกออกแบบมาให้สำหรับนักลงทุนมือใหม่ ได้เข้าใจการลงทุนทองคำในทุกแง่มุม ทั้งทางด้านการเข้าใจธรรมชาติของตลาดทองคำ การวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้ลงทุนมือใหม่ ทราบวิธีการลงทุนอย่างถูกต้อง และสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมตลาดทองคำ แหล่งข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำ และรูปแบบการลงทุน เพื่อให้ทราบว่าผู้ลงทุนเหมาะกับการลงทุนทองคำในรูปแบบใด นอกจากนั้น ยังช่วยปูพื้นฐานการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยทางเทคนิค เพื่อหาจังหวะการซื้อขายทองคำให้ได้กำไร

กลุ่มเป้าหมาย

นักลงทุนมือใหม่ที่ยังไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนมาก่อน และผู้ที่เคยเข้าลงทุนแต่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างผลกำไรที่ยั่งยืน

หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

วันที่หนึ่ง : การลงทุนในทองคำต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
- การลงทุนในทองคำต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
- แหล่งข้อมูล และข่าวสารใดที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำ
- อะไรคือ Demand & Supply ของราคาทองคำ
- ตลาดทองคำมีกี่รูปแบบ และเราเหมาะกับการลงทุนในตลาดทองคำแบบใด
- วิธีการคำนวณราคาทองคำในรูปแบบหน่วยต่างๆ
- อะไรคือความเสี่ยงในตลาดทองคำ เพื่อป้องกันการขาดทุน
- วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำ อาทิ ตัวเลขเศรษฐกิจ และการคาดการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจโลก เพื่อหาเทรนการเข้าซื้อทองคำ
- Work shop: การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
- ถามตอบข้อสงสัย และปิดสรุป วันแรก

วันที่สอง : สร้างพื้นฐานความเข้าใจอย่างแท้จริงในการเทรดแนวเทคนิค
- รู้ธรรมชาติ เชิงเทคนิคของตลาดทองคำ (Trend Cycle)
- การดูเทรนให้ออก ว่าเป็นช่วงขาขึ้น หรือขาลง
- การหาแนวรับ แนวต้าน เพื่อหากรอบราคา ก่อนวางแผนการลงทุน
- เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์กราฟเทคนิค
- รู้จังหวะซื้อขายที่ได้เปรียบและปลอดภัย
- วิธีบริหารเงิน สร้างเงื่อนไขการซื้อ-ขายในสไตล์ของตัวเอง
- วิธีควบคุมความเสี่ยงด้วยจุดตัดขาดทุน
- สรุป Trade Setup ตามเทรนของกราฟ
- วิธีใช้โปรแกรมต่างๆ
- Workshop
- ถามตอบข้อสงสัย  ปิดสรุป ทั้งสองวัน

วิทยากร

คุณทักษอร ไพบูลย์วรากิจ
ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการลงทุนในตลาดทุน ตลาดทองคำ และอสังหาริมทรัพย์

วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฎิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
- การบรรยาย
- กรณีศึกษา
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

รูปแบบการจัดอบรม

**รูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นลักษณะ Hybrid ที่จะมีการอบรม Onsite ในห้องเรียน ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดการอบรม Online ผ่าน Zoom Meeting

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2566

เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

8,500. - บาท ต่อท่าน
ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click to Call :: 09 1119 4503       [เวลา 8.30 - 17.00 น.]


*มาตรการการจัดอบรม Onsite     **ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Upcoming Courses

Courses accepting applications
Upcoming Short Courses


All Programs...Digital marketing,   Mini MBA,   Mini MRE,   Marketing,   Tax planning,   Business strategy,   Innovative entrepreneurship,   Facebook marketing,   Advance HR,   Strategic HRM,   Finance for non-financial executive,   Feasibility study ,   Budgeting techniques ,   Exchange rate risk Management ,   Excellent negotiation ,   Entrepreneurial finance ,   Balanced scorecard ,   Budgeting ,   Taxation and SMEs ,   Supply chains.   B2B & B2C.   Data Analytics.   SEO.   Digital content architect.   Agile management.   Critical thinking.