ทิศทาง Supply Chain 2021 ep.3 Sustainable Supply Chain Lean Agile Or Responsiveness?

ทิศทาง Supply Chain 2021 ep.3 Sustainable Supply Chain Lean Agile Or Responsiveness?

Responsiveness มิติใหม่แห่งการปรับตัวของระบบ Supply Chain เมื่อตลาดจีนกำลังบุกไทย รับฟังแนวคิด และมุมมองเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของ Supply Chain 2021 จะเป็นอย่างไร ในหัวข้อ Sustainable Supply Chain Lean Agile Or Responsiveness?