ภาพกิจกรรมวันเปิดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : Entrepreneurial Manager Series ''Passion for Success and Resilience'' รุ่นที่ 98

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์