กิจกรรมวันปิดอบรมหลักสูตร Digital Marketing Certificate Program - DMP รุ่นที่ 35

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ ในกรุงเทพฯ