กิจกรรมดูงานต่างประเทศ หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA : (Entrepreneurial Manager Series)