Home : Open Enrollment Program » Management Development

หลักสูตร Image Dimensions for Success (ID4 Success)

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
  • จำนวนเงิน 12,500 บาท
อบรมวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ ปิดรับสมัคร!!! ]

จำนวนรับสมัคร : 45 คน

   

First impression หรือความประทับใจแรกพบเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจและในที่ทำงาน นอกจากนี้บุคคลิกภาพที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้แต่ละบุคคลประสบความสำเร็จในการเจรจาธุรกิจและในการทำงานได้มากขึ้น ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือ ไม่ทราบว่าจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้อย่างไร หรือ หลายๆ ท่านทราบดีถึงแนวทาง แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้สำเร็จ เนื่องจากแค่เพียงการอ่านหนังสือพัฒนาบุคคลิกภาพและการสื่อสาร หรือแม้กระทั่งการเข้าคอร์สอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ทั่วไปนั้นมักปรับคนจากภายนอก ซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เพียงผิวเผินและคงอยู่ไม่นาน

หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนให้เกิดความต้องการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงจากภายใน โดยอาศัยเครื่องมือ Coaching และเทคนิค NLP เข้าช่วย ให้คุณอยากเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ เพราะใจคุณเรียกร้อง สมองคุณเห็นภาพ ว่าคุณคนใหม่จะให้อะไร และได้อะไร มากกว่าที่เคย

กลุ่มเป้าหมาย

• บัณฑิตจบใหม่ที่กำลังจะเริ่มทำงานหรือทำงานมาได้ซักพักและรู้สึกว่าต้องการปรับบุคคลิกภาพ การวางตัวและวิธีการสื่อสารให้ดีขึ้น
• พนักงานบริษัทที่ต้องพบปะลูกค้าบ่อยๆ และรู้สึกไม่มั่นใจในการทักทาย เปิดการสนทนา และการเจรจา
• นักธุรกิจที่ต้องการสร้าง First impression และบุคลิกภาพอันสง่างามเป็นที่น่าประทับใจ
• บุคคลทั่วไปที่มีปัญหาอันเกิดจากบุคลิกภาพหรือวิธีการสื่อสาร จนไม่ได้รับความเชื่อถือหรือไว้วางใจ ถูกมองว่ายังเด็กไป หรือ ไม่สามารถรับผิดชอบได้ เป็นต้น
• บุคคลทั่วไปที่ไม่แน่ใจว่าสไตล์ใดเหมาะกับตัวเองและสิ่งที่ตัวเองทำอยู่

เป้าหมายของหลักสูตร

• ให้ผู้เรียนตระหนัก เข้าใจ และรู้สึกผูกพันกับเป้าหมาย เพื่อมีแรงขับในการพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้
• ให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องพลังของสีและสไตล์การแต่งกายที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ เพื่อต่อยอดสู่ความสำเร็จ
• ให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม พร้อมฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับอิริยาบทต่างๆ
• ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้ารายบุคคลจากช่างแต่งหน้ามืออาชีพ
• ให้ผู้เรียนได้ทดลองทรงผม/สีผมที่เข้ากับใบหน้าและบุคลิกแต่ละบุคคลโดยช่างผมมืออาชีพ
• ให้ผู้เรียนรู้จักวิธีเสริมเสน่ห์การสื่อสารด้วยภาษากายอย่างมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นที่น่าประทับใจ
• ให้ผู้เรียนพัฒนาและนำ Action Plan ส่วนตัวกลับบ้าน ให้ไปปฏิบัติจริง เพื่อการพัฒนาภาพลักษณ์มุ่งสู่ความสำเร็จ

รูปแบบการฝึกอบรม

• ใช้กระบวนการ Training, Facilitating และ Self-Learning ตลอดการอบรม
• เน้นการเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าสู่ข้างในตัวผู้เรียนที่แตกต่างหลากหลายด้วยกระบวนการ Group Coaching
• ฝึกปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้จริงผ่านรูปแบบกิจกรรมและ Workshop ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
• ใช้เครื่องมือจัดการ Mindset ควบคู่ตลอดการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนปรับความคิด เปลี่ยนทัศนคติ เปิดการรับรู้

การผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยากรหลัก 

อาจารย์เขมกร อภิชาติยะกุล

(ที่ปรึกษาภาพลักษณ์, อาจารย์บุคลิกภาพ, โค้ชด้านทัศนคติและการสื่อสาร)

ระยะเวลาการฝึกอบรม

..........

เวลา  09:00 น. – 16:00 น.

สถานที่อบรม

โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 12,500 บาท   ซึ่งรวมถึง
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
3. แฟ้มเอกสาร และสมุดบันทึก
4. วุฒิบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4508   (ติดต่อ คุณดวงงา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

Click To Call : 09 1119 4508 , 02 613 2247 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  
Upcoming Short CoursesCore Courses


All Programs...